Associació de Veïns i Veïnes Vall de l'Arrabassada i Músics

http://lavallarrabassada.blogspot.com.es/
vallarrabassada@favllevant.cat